Η τηλεόραση το πιο αποτελεσματικό μέσο για πωλήσεις

Η επίδραση της τηλεόρασης στις πωλήσεις, με άμεσο και έμμεσο τρόπο, μελετήθηκε σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η GroupM για λογαριασμό της Thinkbox. Η έρευνα απέδειξε την υπεροχή της τηλεοπτικής διαφήμισης έναντι των άλλων μέσων προβολής, ως μέσο για την απόκτηση περισσότερων πελατών και την αύξηση των πωλήσεων.

 

Η επιρροή της τηλεοπτικής διαφήμισης είναι πολυδιάστατη και παραμένει σημαντική για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό το συμπέρασμα αποτυπώνεται στα αποτελέσματα νέας έρευνας, η οποία αναδεικνύει το κομβικό ρόλο της διαφήμισης στην τηλεόραση και την δυνατότητα της να επηρεάζει και να δελεάζει τους υποψήφιους πελάτες μιας υπηρεσίας ή επιχείρησης.

Η έρευνα “TV Response: new rules, new roles” ανατέθηκε στην GroupM από την Thinkbox, την επίσημη αρχή για την τηλεοπτική διαφήμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη διάρκεια της έρευνας μελετήθηκαν ως προς την ανταπόκριση που είχαν από το κοινό διάφορα κανάλια διαφήμισης όπως e-commerce, άμεση ή τηλεφωνική επικοινωνία κτλ. Αναλύθηκαν 1.38 εκατ. τηλεοπτικά σποτ από 43 διαφημιζόμενους και 9 τομείς υπηρεσιών/προϊόντων. Επιπλέον, η έρευνα αποτύπωσε όποια επιπρόσθετη ανταπόκριση είχαν οι πελάτες, η οποία μπορούσε άμεσα να αποδοθεί σε διαφημιστική δαπάνη.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της GroupM είναι τα ακόλουθα:

  1. Στη διαφημιστική προβολή αποδίδεται περίπου το 39% των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πωλήσεων. Στην τηλεοπτική διαφήμιση αποδίδεται το 33% των πωλήσεων αυτών, το μεγαλύτερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο κανάλι προβολής. Συγκριτικά, το 22% προήλθε από καμπάνιες σε μηχανές αναζήτησης στο Internet, προβολή στο internet (display) 12%, Μάρκετινγκ Συνεργατών 10%, έντυπη προβολή 8%, ραδιοφωνική διαφήμιση 3% και 1% διαφήμιση σε εξωτερικούς χώρους.
  2. Η προβολή στην τηλεόραση ενίσχυσε την απευθείας ανταπόκριση και σε άλλα κανάλια διαφήμισης. Στην τηλεοπτική διαφήμιση αποδίδονται το 31% των πωλήσεων που προήλθαν από το τηλέφωνο, το 35% των πωλήσεων που προήλθαν απ’ ευθείας από το σημείο πώλησης και το 32% των πωλήσεων που προήλθαν από τα διαδικτυακά κανάλια προώθησης.
  3. Η προβολή στην τηλεόραση ενίσχυσε και την έμμεση ανταπόκριση των πελατών στα διαδικτυακά κανάλια προβολής. Πιο συγκεκριμένα, η τηλεοπτική διαφήμιση παρήγαγε το 32% των πωλήσεων μέσω των online μηχανών αναζήτησης, το 30% των πωλήσεων μέσω προβολής στο internet (display) και το 20% των πωλήσεων από μάρκετινγκ συνεργατών.

Πηγή: warc.com